21 lutego 2024
2caf8017-a803-48ab-af5e-ff6778d75025-4053659

Dlaczego związki się rozpadają?

Dlaczego związki się rozpadają? Przyczyny rozstania według ankietowanych

Niezgodność charakterów, niewierność i nałogi jako przyczyny rozpadu związku

Według badania przeprowadzonego przez portal matrymonialny MyDwoje, najczęstszą przyczyną rozpadu związku jest niezgodność charakterów, co wskazało 23% mężczyzn i 15% kobiet. Niewierność była kluczowym momentem decydującym o zakończeniu relacji dla 18% mężczyzn i 17% kobiet. Nałogi, takie jak nadużywanie alkoholu, również miały duży wpływ na rozpad związku, co przyznało 15% kobiet. Brak spójnych planów na przyszłość był również częstym powodem rozstania dla 10% ankietowanych. Dłuższa rozłąka lub związek na odległość stanowiły barierę dla 9% mężczyzn, podczas gdy 8% kobiet rozstało się z partnerem ze względu na naganny stosunek do bliskich lub przemoc.

Finanse, mieszkanie i łóżko jako kwestie do dogadania

Przyczyny rozstania, które są najrzadziej do dogadania, to trudności mieszkaniowe (mniej niż 1% odpowiedzi) oraz choroba własna lub partnera (poniżej 2%). Różnice na tle finansowym są istotne jedynie dla 4% kobiet i 3% mężczyzn. Również różnice światopoglądowe są w stanie zniszczyć miłość jedynie dla 3% ankietowanych. Niedobór seksualny był uznawany za powód rozstania jedynie przez 2% kobiet i 6% mężczyzn.

Czy przyczyny rozpadu związku są takie same w małżeństwach?

Porównując dane z badania MyDwoje z danymi statystycznymi GUS 2014 dotyczącymi przyczyn rozwodów i separacji, można zauważyć, że rozkład procentowy przyczyn rozpadu małżeństw potwierdza przyczyny rozpadów związków ogólnie. Niedochowanie wierności małżeńskiej stanowi 17,17% wszystkich rozwodów, a nadużywanie alkoholu dotyczy 10,77% małżeństw. Trudności mieszkaniowe są przyczyną rozpadu związku jedynie dla 0,42% małżonków. Nieporozumienia na tle finansowym poróżniły 3,41% małżonków, a dłuższa nieobecność przetrwała 4,09% małżeństw. Naganny stosunek do członków rodziny pozwalał szybciej zakończyć związki – 5,75%. Różnice światopoglądowe poróżniły 0,80% małżeństw. Najbardziej zadziwiająca jest dysproporcja dotycząca niezgodności charakterów, która w przypadku małżeństw wynosi aż 55,16%.

Ważne jest wyciągnięcie wniosków

Rozstajemy się z poważnych powodów, ale wiele trudności jesteśmy w stanie pokonać dla miłości. Nałogi, niewierność, przemoc czy niezgodność charakterów są trudne do przezwyciężenia. Jednak większość z nas nie rozstaje się z powodu choroby, braku mieszkania, finansów czy niedogadania w łóżku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto rozważyć wszystkie za i przeciw. A kiedy już podejmiemy ten krok, istotne jest rozstanie się odpowiedzialnie i nie ranić przy tym bliskich i siebie nawzajem.

Dominika Urgacz

Ekspert w dziedzinie relacji międzyludzkich, posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradzaniu parom oraz prowadzeniu warsztatów o budowaniu silnych i zdrowych związków. Autor licznych publikacji i bestsellerów na temat miłości, zaufania i komunikacji w relacjach. Jego prace są cenione za praktyczne podejście i głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Swoją pasję do pomagania innym przekształcił w misję życiową, dzięki której tysiące osób odnajduje szczęście w swoich związkach.

Zobacz wszystkie posty autora Dominika Urgacz →