21 lutego 2024
praca magisterska

Ile stron powinna mieć praca magisterska i jak powinna wyglądać?

Praca magisterska to obszerne opracowanie na temat konkretnego obszaru wiedzy, które jest swego rodzaju podsumowaniem nauki na uczelni wyższej. Sama jego forma jest dla wielu osób sporą niewiadomą, a wątpliwości dotyczą między innymi układu pracy czy tego, ile stron powinna liczyć praca. Co to jest praca magisterska? Jak długa powinna być? Co powinno się w niej znaleźć?

Praca magisterska – co to?

Praca magisterska to nic innego, jak praca pisemna wykonywana na koniec studiów na poziomie magisterskim i polega na samodzielnym opracowaniu danego zagadnienia z obszaru jednej lub kilku dyscyplin naukowych, zbieżnych z kierunkiem nauki. Autor powinien wykazać się zarówno posiadaniem pogłębionej wiedzy z konkretnej dziedziny, jak i wykorzystaniem jej w praktyce. Dodatkowo musi umiejętnie wspierać się piśmiennictwem w zakresie wykorzystania istniejącej wiedzy, ale też tworzyć nowe, nieodkryte jak dotąd obszary.

Rezultatem stworzenia pracy magisterskiej może być zarówno spektrum poznawcze, które jedynie informuje o wynikach przeprowadzonej przez autora analizy, ale także użytkowe, dające innym osobom możliwość wykorzystania analizy w innych opracowaniach. Do realizacji postawionego celu stosuje się odpowiednie metody naukowe, których dobór najczęściej warunkuje to, czy autor będzie w stanie osiągnąć zakładane założenia.

Z punktu widzenia treści, praca magisterska powinna prezentować znacznie wyższy poziom, niż praca licencjacka. Powinna odznaczać się zdecydowanie głębszym poruszeniem opracowywanej problematyki, a przy tym zapewniać bardziej dosadny przegląd literatury przedmiotu i dostarczać bardziej szczegółowe wnioski. Efektem tworzenia tego rodzaju pracy jest szereg celów dydaktycznych, takich jak chociażby gruntowne zdobycie wiedzy w zakresie specjalności czy właściwe kontruowanie pracy pod kątem logicznym i merytorycznym.

pisanie-pracy-magisterskiej-2638489
Jak wygląda praca magisterska?

Jak powinna wyglądać praca magisterska?

  • Strona tytułowa – pierwszym niezbędnym elementem pracy magisterskiej jest strona tytułowa, czyli tak naprawdę okładka pracy. Powinny się na niej znaleźć takie informacje, jak nazwa uczelni, wydziału, imię i nazwisko autora, tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, a także data oraz miejsce utworzenia pracy. Częstą praktyką jest wysyłanie przez uczelnię gotowej strony tytułowej, na której student musi jedynie wpisać wymagane dane.
  • Spis treści – następny element to spis treści, którego głównym celem jest pomoc w nawigacji po rozdziałach, podrozdziałach i innych fragmentach pracy. Przy każdym z nich umieszczone są odnośniki w formie numerów stron, które pozwalają przejść do właściwego obszaru. Później zamieszczane jest streszczenie, czyli napisany w kilku zdaniach krótki opis tego, co znajduje się w pracy i jak jest zbudowana. Uzupełnieniem tego elementu są słowa kluczowe, które określają temat i zawartości treści.
  • Objaśnienie – kolejna rzecz to wstęp pracy magisterskiej, w którym zawierany jest jej cel, a także krótkie określenie tego, na co autor chciał zwrócić uwagę w poszczególnych rozdziałach. Ponadto powinny się tam znaleźć informacje o ewentualnych załącznikach i dodatkowych elementach, takich jak chociażby źródła, z których korzystano przy tworzeniu pracy. Co ważne, w tym miejscu nie podaje się konkretnych tytułów, a jedynie rodzaje tych źródeł.
  • Główna treść – po stronie tytułowej, spisie treści, streszczeniu i wstępie praca dochodzi do głównego obszaru, jakim jest jej główna treść. Powinna być podzielona na rozdziały i podrozdziały, ponumerowane odpowiednimi oznaczeniami zgodnymi z wymogami uczelni. W zależności od tego, ile stron ma magisterka, każda praca powinna zawierać od dwóch do nawet 5-6 rozdziałów.
  • Treści końcowe – ostatni obszar pracy stanowią treści końcowe. Są to przede wszystkim zakończenie, w którym autor powinien zawrzeć wszelkie wnioski nawiązujące do głównego celu. Następnie prezentowana jest bibliografia i przypisy w podziale na rodzaje źródeł (tj. strony WWW, dokumenty, ustawy, raporty, publikacje, książki czy artykuły), spis wykorzystanych materiałów graficznych i tabel (wykaz ilustracji wykorzystanych w treści pracy), a także pozostałe załączniku, takie jak wzory pism, wniosków czy ankiety.

Ile stron powinna mieć praca magisterska?

Wytyczne dotyczące formatowania czy długość pracy magisterskiej są określane przez każdą uczelnię. Zazwyczaj promotor dzieli się nimi ze studentem jeszcze przed właściwym rozpoczęciem tworzenia treści. Choć w polskim systemie kształcenia wyższego obowiązuję określone standardy związane z pracami dyplomowymi, warto pamiętać, że uczelnie mogą dokonywać w nich poprawek i ustalać własne standardy.

W zdecydowanej większości przypadków minimalna liczba stron, jaką powinna mieć praca magisterska to 60, a maksymalna – 90. Do tego zakresu nie wlicza się strony tytułowej, spisu treści, bibliografii, spisu tabel czy załączników. Nie jest to jednak regułowa, bowiem w przypadku niektórych przedmiotów treść może być odpowiednio krótsza lub dłuższa. Do pierwszej grupy należą prace z przedmiotów ścisłych, które zazwyczaj mają około 30 stron, ale z drugiej strony niektóre tematy, obejmujące szeroki zakres wiedzy mogą mieć nawet powyżej 100 stron.

Jak wyjaśniono powyżej, wątpliwości na temat tego, ile stron powinna mieć praca magisterska najlepiej rozwiać z promotorem. Tylko dzięki temu już na wczesnym etapie tworzenia treści można konkretnie ustalić właściwy kierunek działania.

Dominika Urgacz

Ekspert w dziedzinie relacji międzyludzkich, posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradzaniu parom oraz prowadzeniu warsztatów o budowaniu silnych i zdrowych związków. Autor licznych publikacji i bestsellerów na temat miłości, zaufania i komunikacji w relacjach. Jego prace są cenione za praktyczne podejście i głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Swoją pasję do pomagania innym przekształcił w misję życiową, dzięki której tysiące osób odnajduje szczęście w swoich związkach.

Zobacz wszystkie posty autora Dominika Urgacz →