21 lutego 2024
szkolenie pracowników

Szkolenia dla pracowników – rodzaje i metody szkoleń

Zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie lub proces zatrudnienia nowych pracowników wiążą się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich szkoleń pracowniczych. W dobie zmieniającego się świata szkolenia pracownicze są częstą praktyką stosowaną przez pracodawców. Pomagają one nie tylko podnieść kwalifikację pracownika, ale odpowiednio wpłynąć na employer branding pracodawcy. Dzięki dbałości firm o odpowiednie przygotowanie merytoryczne zatrudnionych w nich osób, możliwe jest osiągnięcie większych efektów oraz poprawa jakości wykonywanych obowiązków. 

Rodzaje szkoleń pracowniczych

Pracodawca ma możliwość dokonania wyboru rodzaju szkolenia dla pracowników. Szkolenia są podstawową metodą rozwoju pracownika, dzięki której zdobywa on nowe kompetencje niezbędne dla działalności biznesowej firmy. W zależności od potrzeb i strategii rozwoju przedsiębiorstwa, pracodawca ma szeroki wybór zakresu szkoleniowego oraz jego formy. Częstą praktyką jest realizowanie szkoleń wewnętrznych przez zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Jest to charakterystyczne w przypadku nowo zatrudnionych i rozpoczęcia ich wdrożenia w system działania przedsiębiorstwa. Takie szkolenie pracowników ma na celu zapoznanie ich z programami stosowanymi w codziennej pracy oraz zasadami panującymi w przedsiębiorstwie. 

Pewne szkolenia takie jak szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są obligatoryjne dla pracodawcy i jest on zobowiązany je przeprowadzić. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy. Ustawa nie nakłada na pracodawcę obowiązku organizacji innego rodzaju szkoleń, zawarte w akcie prawnym zapisy dotyczą jedynie zaleceń podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych. 

Szkolenia pracowników bez problemu można pogrupować na rodzaje w zależności od metody ich przeprowadzenia. Do najczęściej wybieranych form szkolenia pracowników należą warsztaty, kursy, konferencje, e-learning oraz bardzo popularne wyjazdy szkoleniowe. W zależności od wymagań szkoleniowych oraz ilości uczestników szkoleń odbywają się one w formie zewnętrznej lub wcześniej wspomnianej – wewnętrznej. 

Szkolenia z udziałem trenera

szkolenie pracowników w grupie
Szkolenie pracowników przez trenera

Szkolenia zewnętrzne cechują się udziałem zewnętrznego trenera, którego zadaniem jest przekazanie jak niezbędnej wiedzy uczestnikom szkolenia i zadbania o wysoką jakość organizacji wydarzenia. Przedsiębiorstwa często decydują się zlecenie wykonania szkolenia w zakresie umiejętności miękkich takich jak umiejętność pacy w zespole oraz rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych pracowników. Współpraca z trenerem cechuje się szeroką gamą zalet do których należą budowanie relacji między współpracownikami, wspólne rozwiązywanie problemów oraz możliwość zadawania pytań i aktywnego uczestnictwa w zajęciach przez szersze grono pracowników. 

Wadą szkolenia zewnętrznego jest generowanie dodatkowych kosztów dla pracodawcy oraz konieczność organizacji go w określonym czasie. Jest to zadanie niezwykle trudne w szczególności dla dużych przedsiębiorstw, których pracownicy posiadają odmienny od siebie plan pracy. Pewna część pracowników może mieć już umówione spotkania na dany termin bądź wyjątkowo ważne i terminowe zadanie do wykonania. Powoduje to pewne trudności w dopasowaniu idealnego rozwiązania czasowego i wyborze daty organizacji szkolenia. Rodzaje szkoleń pracowniczych pozwalają jednak na odpowiednie dostosowanie czasu ich realizacji do przedstawianych treści mimo napotkanych trudności. 

Szkolenie pracowników w formie warsztatów

Warsztaty dedykuje się zazwyczaj dla niewielkiej grupy osób. Podczas organizacji tego rodzaju szkolenia niezwykle istotnym jest zaangażowanie wszystkich uczestników kursu. Jest to bardzo wydajny rodzaj szkolenia pracowników, gdyż swoim charakterem wymusza na uczestnikach aktywne uczestnictwo. Najczęstszym celem warsztatów jest wypracowanie szkolonych konkretnego projektu pod nadzorem prowadzącego. Warsztaty pomagają rozwinąć kompetencje pracy w grupie oraz wskażą obszary, którym należy poświęcić szczególną uwagę. 

Kursy

Szkolenie dla pracowników w formie kursu obejmuje grupę około 20 osób. Prowadzący podczas organizacji szkolenia przekazuje uczestnikom wiedzę z określonego zakresu przy wykorzystaniu różnych metod dydaktycznych. Istotą kursu jest częste zakończenie go egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu. 

Konferencje

Zazwyczaj przeprowadzane są z udziałem dużej ilości uczestników. Cechą charakterystyczną konferencji jest przekazanie doświadczenia oraz wiedzy przez specjalistów w danej dziedzinie. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań oraz rozwiewania wątpliwości. Prowadzący konferencję zazwyczaj dedykują przekazywaną treść w oparciu o potrzeby szkoleniowe. Dzięki udziałowi w konferencji pracownicy mają możliwość nabycia niezbędniej wiedzy oraz dzielenia się dobrymi praktykami w gronie fachowców. 

E-learning

Metoda szkolenia ciesząca się niezwykłą popularnością w czasie pandemii COVID-19, nie wymaga fizycznej obecności uczestników. Szkolenia dla pracowników w formie online przeprowadzane są przez wykorzystanie dostępnych środków komunikacji. Mogą być to przekazywane treści za pomocą dokumentów, prezentacji lub bardziej interaktywnych rozwiązań motywujących uczestnika do działań. Wadą e-learningu jest brak możliwości współpracy grupowej i nawiązania relacji między współpracownikami. 

Wyjazdy szkoleniowe

Wyjazdy szkoleniowe cieszą się wyjątkową popularnością wśród dużych przedsiębiorstw. Dzięki zmianie otoczenia pracownicy zyskują możliwość rozwoju swoich umiejętności w czasie wolnym od pracy. Pozwala to na osiągnięcie pełnego skupienia uczestników podczas szkolenia dla pracowników. Bardzo często pracodawca decyduje się na urozmaicenie wyjazdu szkoleniowego atrakcjami mającymi na celu integrację pracowników. Dzięki zastosowaniu takiej metody pracownicy mogą zdobywać nową wiedzę oraz poprawić relacje ze współpracownikami. 

Metody szkolenia

Różne rodzaje szkolenia pracowników mogą odbywać się w oparciu o różniące się od siebie metody. W zależności od ilości uczestników, potrzeb szkoleniowych oraz warunków organizacji szkolenia wyróżnia się metody zamknięte i otwarte. 

Szkolenia zamknięte dotyczą wyłącznie potrzeb konkretnej firmy i dedykowane są wyłącznie dla jej pracowników. Podczas szkoleń zewnętrznych nie jest zatem możliwą wymiana dobrych praktyk między pracownikami różnych korporacji. Jednak oferują one możliwość skupienia się na konkretnych aspektach wpływających na działalność konkretnego przedsiębiorstwa i jego pracowników. 

Szkolenia otwarte cechują się standardowymi programami szkoleniowymi, niedostosowanymi bezpośrednio pod konkretną firmę. W szkoleniach otwartych biorą udział uczestnicy będący pracownikami wielu branż, firm czy miast. Dzięki czemu szkolenia cechują się dużą różnorodnością treści i organizacji. Otwarte szkolenia pozwalają na osiągnięcie szerszego poglądu na problematykę poruszanych zagadnień. 

Niezwykle istotnym elementem zatrudnienia są szkolenia pracowników. Pracodawcy mają możliwość dokonania wyboru wśród wielu możliwości szkoleniowych prowadzących do podniesienia kompetencji pracowniczych. Bardzo ważnym jest, aby zadbać o odpowiednie przygotowanie pracowników do wykonywanych przez nich obowiązków w aspekcie praktycznym i merytorycznym. Szkolenia mają również funkcję określenia słabych i mocnych stron pracowników, co umożliwia rozwój kompetencji dominujących oraz pracę w obszarach potrzebujących poprawy. 

Dominika Urgacz

Ekspert w dziedzinie relacji międzyludzkich, posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradzaniu parom oraz prowadzeniu warsztatów o budowaniu silnych i zdrowych związków. Autor licznych publikacji i bestsellerów na temat miłości, zaufania i komunikacji w relacjach. Jego prace są cenione za praktyczne podejście i głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki. Swoją pasję do pomagania innym przekształcił w misję życiową, dzięki której tysiące osób odnajduje szczęście w swoich związkach.

Zobacz wszystkie posty autora Dominika Urgacz →